Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Dokumenty Pobierz
 Zapytanie ofertowe  pobierz
Wzór oferty  pobierz
Rozstrzygnięcie przetargu na udzielenie zamówienia publicznego pobierz
Zapytanie ofertowe na dostawę części do produkcji prototypu (2017-10-03) Pobierz
Zapytanie ofertowe pobierz
Wzór oferty pobierz
Tabela dotycząca parametrów technicznych pobierz
Oświadczenie o braku powiązań pobierz
Informacja o wynikach zapytania ofertowego (2017-10-16) pobierz
Zapytanie ofertowe na dostawę części do produkcji prototypu (2017-11-16) Pobierz
Zapytanie ofertowe pobierz
Wzór oferty pobierz
Tabela dotycząca parametrów technicznych pobierz
Oświadczenie o braku powiązań pobierz
Dokumenty (aktualizacja 2017-11-27) Pobierz
Informacja o wyniku postępowania udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzonego w formie zapytania ofertowego pobierz
Zapytanie ofertowe dotyczące audytu wstępnego (2019-04-03) Pobierz
Zapytanie ofertowe pobierz
Wzór oferty z załącznikami pobierz
Informacja o wyniku postępowania udzielenie zamówienia publicznego (2019-04-24) Pobierz
Informacja o wyniku postępowania pobierz
Zapytanie ofertowe dotyczące audytu wstępnego (2019-04-24) Pobierz
Zapytanie ofertowe pobierz
Załącznik nr 1 – Formularz oferty pobierz
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych pobierz
Załącznik nr 3 – Wykaz zrealizowanych projektów w zakresie audytów wzorniczych pobierz
Załącznik nr 4 – Wykaz osób pobierz
Informacja o wyniku postępowania udzielenie zamówienia publicznego (2019-05-09) Pobierz
Informacja o wyniku postępowania przeprowadzonego w formie zapytania ofertowego pobierz
Zapytanie ofertowe (2020-02-14) Pobierz
Zapytanie ofertowe pobierz
Załącznik do zapytania ofertowego pobierz
Zapytanie ofertowe (2020-06-22) Pobierz
Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami pobierz
Informacja o wyniku postępowania udzielenie zamówienia publicznego (2020-07-01) Pobierz
Informacja o wyniku postępowania udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzonego w formie zapytania ofertowego pobierz
Zapytanie ofertowe (2021-09-29) Pobierz
Zapytanie ofertowe pobierz
Załącznik do zapytania ofertowego pobierz
Informacja o wyniku postępowania udzielenie zamówienia publicznego (2021-10-29) Pobierz
Informacja o wyniku postępowania udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzonego w formie zapytania ofertowego pobierz
Zapytanie ofertowe (2021-12-14) Pobierz
Zapytanie ofertowe pobierz
Załącznik do zapytania ofertowego pobierz
Informacja o anulowaniu zapytania ofertowego (2021-12-28) Pobierz
Informacja o anulowaniu zapytania ofertowego pobierz
Zapytanie ofertowe (2021-12-17) Pobierz
Zapytanie ofertowe pobierz
Załącznik do zapytania ofertowego pobierz
Informacja o wyniku postępowania udzielenie zamówienia publicznego (2021-12-28) Pobierz
Informacja o wyniku postępowania udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w formie zapytania ofertowego pobierz
Zapytanie ofertowe (2021-12-20) Pobierz
Zapytanie ofertowe pobierz
Załącznik do zapytania ofertowego pobierz
Informacja o wyniku postępowania udzielenie zamówienia publicznego (2021-12-29) Pobierz
Informacja o wyniku postępowania udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w formie zapytania ofertowego pobierz
Zapytanie ofertowe (2021-12-28) Pobierz
Zapytanie ofertowe pobierz
Załącznik do zapytania ofertowego pobierz
Informacja o wyniku postępowania udzielenie zamówienia publicznego (2022-01-10) Pobierz
Informacja o wyniku postępowania udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w formie zapytania ofertowego pobierz
Zapytanie ofertowe (2022-01-24) Pobierz
Zapytanie ofertowe pobierz
Załącznik do zapytania ofertowego pobierz
Odpowiedź na pytanie (2022-01-27) – dotyczące zapytania ofertowego z dnia 2022-01-24 Pobierz
Odpowiedź na pytanie (dotyczące zapytania ofertowego z dnia 2022-01-24) pobierz
Informacja o wyniku postępowania udzielenie zamówienia publicznego (2022-02-02) Pobierz
Informacja o wyniku postępowania udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w formie zapytania ofertowego pobierz
Zapytanie ofertowe (2022-01-27) Pobierz
Zapytanie ofertowe pobierz
Załącznik do zapytania ofertowego pobierz
Informacja o wyniku postępowania udzielenie zamówienia publicznego (2022-02-07) Pobierz
Informacja o wyniku postępowania udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w formie zapytania ofertowego pobierz